Chelsea vill värva från Juventus

Så har vinter-fönstret öppet:
Sverige: 8 januari-31 mars.
England: 3 januari-2 februari.
Italien: 5 januari-2 februari.
Spanien: 2 januari-30 januari.
Tyskland: 3 januari-2 februari.
Holland: 5 januari-2 februari.
Frankrike: 4 januari-2 februari.